Cennik


Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy każdego klienta w formie kwoty ryczałtowej lub stawki godzinowej.


W przypadku klientów, z którymi Kancelaria jest związana umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy Kancelarii, związanego z tą obsługą.


Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.

 

 

 

 

 

Adres: ul. Kościelna 2 (piętro I) , Zielona Góra, lubuskie. Telefon: 664-094-888.